Rekonstrukcija dojke posle mastektomije

Nakon mastektomije, poslednja stvar koju želite je još jedna velika operacija. Kod primene naše procedure na Vašem telu neće biti ponovnih rezova.


 

U poliklinici „Dr Drašković“ mi razumemo da je borba sa karcinomom dojke ispunjena različitim emocijama. Stoga mi želimo da budete spokojni u vezi Vaše odluke za rekonstrukciju dojke.

 

Bez obzira na to da li je kod Vas učinjena „jednostavna“ ili „totalna“ mastektomija, modifikovana radikalna mastektomija, radikalna mastektomija, parcijalna mastektomija ili subkutana  mastektomija (kod koje se čuva bradavica), ili se razmatra mogućnost profilaktičke mastektomije, verovatno ste dobar kandidat za našu novu, minimalno invazivnu tehniku rekonstrukcije dojke.

 

Posle mastektomije, poslednja stvar koju želite je još jedna velika operacija. Sa našom BRAVA + TAM (transfer autologne masti) procedurom nećete ponovo biti sečeni. U poređenju sa tradicionalnim metodama, kod naše tehnike nema rezova, nema novih ožiljaka, nema stranog tela i njome se ponovo stvara dojka sa normalnim osećajem, uz dodatnu dobit od liposukcije.

 

Osnovna prednost je ta što se čuva skoro normalna osetljivost dojki i bradavica.

 

Procedura rekonstrukcije dojki nakon mastektomije

 


Rekonstrukcija dojki posle mastektomije - Brava sistem

 

 

 

1. Korak - BRAVA

BRAVA se postavlja na predeo grudnog koša pacijentkinja kod kojih je učinjena jednostrana ili obostrana mastektomija. Grudnjak nosite dok spavate u proseku 30 dana pre operacije. Ovo je od fundamentalnog značaja i predstavlja ključ za visoku stopu preživljavanja masti.

 

 

 

 

 


 

Rekonstrukcija dojki posle mastektomije

2. Korak - Stvaranje prokrvljenog rama

Do širenje dojke put spolja dolazi putem blagog ali stalnog pritiska koji stvara BRAVA. Tkivo i krvni sudovi počinju da se šire i stvaraju novi rast. Ovako rašireno tkivo omogućava ubrizgavanje velikih količina (“Mega Volumena”) transplantata mikro masti.

Rekonstrukcija dojki posle mastektomije - Brava sistem

 

 

Rekonstrukcija dojki posle mastektomije - transfer masti

3. Korak - Transplatacija masti

Vaša mast se liposukcijom uzima iz nekoliko regija Vašeg tela i potom planski ubrizgava u Vaše dojke. Nema rezova, niti sečenja. Značajan broj novih krvnih sudova oko novih depozita masti dovodi do njenog integrisanja.

Rekonstrukcija dojki posle mastektomije - transfer masti

 

 

 

Operacija mastektomije

 

Idealno bi bilo da procedura rekonstrukcije počne u bolnici na dan operacije karcinoma dojke. Naš hirurg se pridružuje Vašem onkohirurgu u operacionoj sali. Upravo tada i tu, on počinje proces rekonstrukcije uzimanjem, a zatim ubrizgavanjem izvesne količine masti u predeo dojki, tako da bolnicu napuštate sa izvesnim uzvišenjem na grudima.

Opaska: Kod pacijentkinja kod kojih je mastektomija učinjena ranije, procedura počinje sledećim korakom.

 

 

Primena BRAVA sistema

 

Pacijentkinja zatim nosi aparat za spoljnu ekspanziju zvani BRAVA, tokom spavanja, 3-5 nedelja pre prve sesije transplantacije masti. BRAVA predstavlja komotni, poput gela meki grudnjak.

 

Rekonstrukcija dojki

 

BRAVA ne širi kožu samo prema spolja, ona takođe stvara efekat regeneracije i otok uzvišenja dojke putem širenja tkiva i nerava. BRAVA takođe povećava prokrvljenost ožiljka od mastektomije i popravlja štetne efekte zračenja. Ovim se dobijaju dve značajne stvari, koje pruža samo ova tehnika:

 

 

 

  • Stvara dovoljnu mrežu krvnih sudova u koju se kasnije ubrizgava liposukcijom dobijena mast.
  • Omogućava pacijentkinji da zadrži skoro normalnu osetljivost dojki i bradavica.

 

 

Transfer masti

Transplantati mikro masti uzimaju se nežnom liposukcijom sa butina, zadnjice i trbuha pacijentkinje-gde god ima viška masti.

Nakon nekoliko nedelja nošenja BRAVE ambulantno se uradi procedura transfera masti. Ukloni se mast iz određene regije tela i pažljivo ubrizga nazad u mesto na dojci koje je prethodno razvučeno BRAVA ekspanzijom. Mast se injektira u vidu hiljada sićušnih kapljica. Ovi transplantati mikro masti potom preživljavaju unutar tkivnog matriksa i vraća se “prirodna” kontura dojke tokom naredna tri meseca, dok pacijent uživa dobit liposukcije. Nova dojka ima osećaj i izgled sopstvene dojke ali ne sadrži tkivo dojke – već samo ubrizganu mast. Ono što je najbolje od svega, ovo uzvišenje ima osećaj, dok bradavice koje rekonstruišemo izgledaju i osećaju normalno.

Trenutno je moguće postići samo povećanje do veličine B prirodne dojke ispunjene Vašom sopstvenom mašću tokom jedne male ambulantne procedure transfera masti. Za postizanje većih brojeva grudnjaka, neophodno je ponavljano ubrizgavanje masti, obično još 2-3 puta tokom perioda od 2-6 meseci.

 

 

Prednosti ove procedure rekonstrukcije dojki

Procedurom transplantacije mikro-masti, po tehnici Dr Khourija pacijentkinja obično ustaje i vraća se normalnim životnim aktivnostima unutar tri dana. Nema morbiditeta, nema stranog tela, nema rezova niti sečenja, nema novih ožiljaka, dok pacijent zadržava skoro normalnu osetljivost dojki. Sve pacijentkinje takođe vole i sporednu dobit od oblikovanja tela liposukcijom.

 

Rezultati tradicionalne rekonstrukcije dojki

Postoje tri mogućnosti tradicionalne rekonstrukcije dojki. SVE OPCIJE uključuju veliku “otvorenu” operaciju, što znači oštećenje mišića i nove ožiljke.

 

  • Opcija rekonstrukcije dojke implantatom uključuje plasiranje stranog tela kao što je silikon ili fiziološki rastvor ispod mišića što dovodi do veštačkog osećaja konture dojke. Implantati nisu trajno rešenje.

 

  • Operacija sa LD ili TRAM režnjem uključuje uzimanje dela mišića i tkiva sa leđa ili trbuha od koga se pravi uzvišenje dojke. Operacije su ogromne, zahtevaju velike rezove, dugi oporavak, dok je rezultat sa izgledom zakrpe na dojci, a i dalje je često potreban i implantat.

 

  • Procedura sa DIEP režnjem takođe uključuje dugotrajnu operaciju kojom se uklanja mast i koža sa trbuha. Iako daje jedan od najlepših rezultata, operacija mora da bude učinjena od strane specijaliste koji rutinski radi puno ovakvih operacija. I kada je najbolje izvedena, rezultat ima izgled zakrpe sa istim takvim osećajem. Takođe zahteva dugotrajan period oporavka.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Poslednje sa bloga

 U prijatnom ambijentu i u opuštenoj atmosferi stručnjaci Specijalne hirurške bolnice „Hirurgija dr Drašković“ brinu se o Vama i Vašim zdravstvenim problemima. Lečenje proširenih vena operativnim i neoperativnim metodama. Operacija vena klasičnom metodom, operacija vena laserom, operacija vena radio talasima i operacija vena vodenom parom

Saznaj više

Ponedeljak - Petak

8:00 - 21:00

Subota

8:00 - 15:00

Nedelja

Ne radi


Telefon

+381 11 344 85 41 | +381 11 344 85 47